Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis notanio.pl (zwany dalej Serwisem).

Korzystając z Serwisu, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu

Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celu zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach Serwisu oraz w celu zapoznania się z ofertami handlowymi prezentowanymi przez serwisy współpracujące.

Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z niniejszym Regulaminem lub mający negatywny wpływ na pracę Serwisu lub na innych użytkowników Serwisu.

Serwis jest dostępny dla użytkowników bezpłatnie.

Do korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej.

Pliki cookies

Podczas korzystania z Serwisu na kompuerze użytkownika są zapisywane trzy rodzaje plików cookies:

Korzystając z funkcjonalności wbudowanej w wykorzystywaną przez użytkownika przeglądarkę internetową użytkownik może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies i/lub zablokować dalszą możliwość zapisywania plików cookies na swoim komputerze. Nie wiąże się to z ograniczeniem funkcjonalności Serwisu z tym wyjątkiem, iż ustawienia zmienione na stronie wyników wyszukiwania nie będą zapamiętywane i przy każdym kolejnym wyszukaniu będą przywracane do wartości domyślnych.

Zobowiązania użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów tego Regulaminu.

Prawa autorskie

Sposób funkcjonowania, forma i treść Serwisu (z wyłączeniem prezentowanych ofert handlowych) są chronione prawami autorskimi. Posiadaczem praw autorskich jest właściciel Serwisu.

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez właściciela Serwisu na podstawie niniejszego regulaminu strony poddają jurysdykcji sądów polskich.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt korzystając z formularza na stronie kontaktowej.